Ośrodek posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008




REKOMENDACJE:

Instytut Psychologii Zdrowia

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku

Kuratorzy Rodzinni i Nieletnich przy Sadzie Rejonowym w Wejherowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Linii

Urząd Gminy Wejherowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie



Superwizja pracy Ośrodka z dnia 24 listopada 2005 r - 0.3 MB

 

Ukończone szkolenia i certyfikaty

CERTYFIKATY:

Ewa Aldona Wensierska - certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Certyfikat Praktyka NLP

Jadwiga Łęcka - certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień, Certyfikat Specjalisty ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Emilia Kupska-Jakonowicz - certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

Krystyna Maszota - certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

Marta Gubała-Dampc - certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień



 SUPERWIZJE:

Udział w superwizjach prowadzonych przez rekomendowanych superwizorów psychoterapii uzależnień:

Ewa Aldona Wensierska - superwizor: Henryk Kędzierski
Jadwiga Łęcka - superwizor: Zofia Sobolewska – Mellibruda

Emilia Kupska-Jakonowicz – superwizor: Agnieszka Litwa-Janowska

Marta Gubała-Dampc – superwizor: Elżbieta Rachowska

Grażyna Kuhr – superwizor: Elżbieta Rachowska

Krystyna Maszota – superwizor: Adam Kłodecki

Beata Dettlaff – superwizor: Dorota Reguła



 STAŻE:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku:

Ewa Aldona Wensierska

Emilia Kupska-Jakonowicz

Marta Gubała-Dampc

Krystyna Maszota

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie:

Jadwiga Łęcka

 Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach:

Jolanta Rekowska

Grażyna Kuhr

Anna Retman



SZKOLENIA:

Studium Terapii Uzależnień:


Ewa Aldona Wensierska

Jadwiga Łęcka

Emilia Kupska-Jakonowicz

Jolanta Rekowska

Krystyna Maszota


Grażyna Kuhr

Marta Gubała-Dampc

Beata Dettlaff

Anna Retman

Monika Magierska




gdy Twoje lub czyjeś picie
stało się dla Ciebie problemem...
pomagamy życzliwie, bezpłatnie, dyskretnie.