Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w  Wejherowie od 1991 r., jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Oferuje pełen zakres terapii ambulatoryjnej osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udziela wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy domowej.

Podstawą funkcjonowania Ośrodka jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przyjmujemy wszystkich chętnych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zasadniczą funkcją Ośrodka jest terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Realizujemy także szereg innych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, działalności profilaktycznej oraz szkoleń w dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Najważniejsze osiągnięcia Ośrodka to:

 • realizacja programów szkoleniowych dla osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą;

 • realizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych;

 • realizacja programów edukacyjno-konsultacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

 • realizacja programów szkoleniowych dla grup zawodowych zajmujących się pomocą osobom uzależnionym (pracowników socjalnych, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorów);

 • prowadzenie zajęć edukacyjno – motywacyjnych dla skazanych uzależnionych od alkoholu osadzonych w Areszcie Śledczym w Wejherowie;

 • prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy z terenu Powiatu Wejherowskiego;

 • realizacja programów terapeutycznych dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Wejherowskiego;Zespół terapeutyczny Ośrodka:

 • Ewa Aldona Wensierska - dyrektor Ośrodka, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji;

 • Jolanta Rekowskapsycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji,certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji;

 • Anna Retman – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji;

 • Emilia Kupska-Jakonowicz – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

 • Krystyna Maszotacertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień;

 • Marta Gubała - Dampccertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 • Grażyna Kuhr - specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji;

 • Monika Magierska - specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji;

 • Monika Szymańska - specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji;

 • Jadwiga Elżbieta Łęcka - certyfikowany instruktor terapii uzależnień, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 • Kinga Littwin - pracownik socjalny;

 • Michał Rudnik - lekarz psychiatra II st.Osoby współpracujące:

 • Joanna Haska - instruktor terapii uzależnień

 • Janusz Sokołowski - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat wydany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii);

 • Maciej Czupryniak – specjalista psychoterapii uzależnień;

 • Anita Powała - certyfikowany specjalista terapii uzależnień;

 • Joanna Zarębska – pedagog;

 • Joanna Gessler – pedagog.

 

Godziny pracy Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie:

Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 20.00

REJESTRACJA

Poniedziałek:  8.00 – 20.00
Wtorek:           8.00 – 20.00
Środa:              8.00 – 20.00
Czwartek:        8.00 – 20.00
Piątek:             8.00 – 15.00

 

Również telefonicznie pod nr tel.: 58-736-37-84 lub 730-092-908, w godzinach pracy Ośrodka

Adres:
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie
ul. Kościuszki 2

Uzależnieni

Rodziny

Razem

%224

157

381

47,86%57

24

81

10,18%44

57

101

12,69%42

24

66

8,29%23

21

44

5,53%29

12

41

5,15%16

6

22

2,76%9

9

18

2,26%11

0

11

1,94%15

16

31

3,89%470

326

796

100,00%

 

 

 

gdy Twoje lub czyjeś picie
stało się dla Ciebie problemem...
pomagamy życzliwie, bezpłatnie, dyskretnie.