Współpraca z gminami


 

 

Ośrodek od wielu lat współpracuje z wszystkimi Gminami Powiatu Wejherowskiego oraz z Miastem Puck i Gminą Puck. W ramach umów z Gminami Ośrodek zwiększa dostępność terapii dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych.

Ponadto dla osób uzależnionych z Miasta Wejherowa, Gminy Wejherowo, Miasta Rumia, Miasta Reda oraz Gminy Gniewino, Gminy Choczewo, Gminy Łęczyce, Gminy Linia oraz Gminy Puck oferujemy grupę motywacyjną przed podjęciem terapii, tj. cykl 12 spotkań grupowych 1 x w tygodniu.

Zadanie pod nazwą „Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” jest finansowane przez Gminę Miasta Wejherowa, Gminę Wejherowo, Miasto Reda oraz Gminę Gniewino.

Zadanie pod nazwą „Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków” jest finansowane przez Gminę Miasta Wejherowa oraz Gminę Wejherowo.

Zadanie pod nazwą „Praca terapeutyczna z młodzieżą” jest finansowane przez Gminę Miasta Wejherowa oraz Gminę Wejherowo.


 

 

gdy Twoje lub czyjeś picie
stało się dla Ciebie problemem...
pomagamy życzliwie, bezpłatnie, dyskretnie
.