Współpraca z gminami


 

 

Ośrodek od wielu lat współpracuje z wszystkimi Gminami Powiatu Wejherowskiego oraz z Miastem Puck i Gminą Puck. W ramach umów z Gminami Ośrodek zwiększa dostępność terapii dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych.

Ponadto dla osób uzależnionych z Miasta Wejherowa, Gminy Wejherowo, Miasta Rumia, Miasta Reda oraz Gminy Gniewino, Gminy Choczewo, Gminy Łęczyce oraz Gminy Puck oferujemy grupę motywacyjną przed podjęciem terapii, tj. cykl 12 spotkań grupowych 1 x w tygodniu.

Zadanie pod nazwą „Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” jest finansowane przez Gminę Miasta Wejherowa, Gminę Wejherowo, Miasto Rumia, Miasto Reda oraz Gminę Gniewino.

Zadanie pod nazwą „Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków” jest finansowane przez Gminę Miasta Wejherowa oraz Gminę Wejherowo.

Zadanie pod nazwą „Praca terapeutyczna z młodzieżą” jest finansowane przez Gminę Miasta Wejherowa oraz Gminę Wejherowo.

Ponadto Ośrodek współpracuje z Powiatem Wejherowskim w ramach programu „Zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy domowej z terenu Powiatu Wejherowskiego” realizowanego na teranie Ośrodka.
 

 

gdy Twoje lub czyjeś picie
stało się dla Ciebie problemem...
pomagamy życzliwie, bezpłatnie, dyskretnie
.