TERAPIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

I ETAP - 6 - 10 miesięcy

1. Grupy terapeutyczne (psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne) pracujące nad:

 • radzeniem sobie z głodem alkoholowym

 • bezsilnością wobec alkoholu

 • tożsamością osoby uzależnionej

   Spotkanie grupy 2 x w tygodniu

   2. Konsultacje indywidualne - każdy pacjent ma terapeutę - opiekuna.

   3. Obowiązkowe wizyty lekarskie.

   4. Program współpracy z rodziną

   • konsultacje dla par małżeńskich;

   • raz w miesiącu udział rodzin w otwartym mityngu AA;

   • udział w mityngach AA - 1 x w tygodniu.

   II ETAP - 3 – 6 miesięcy

   1. Grupa "radzenia sobie z nawrotami"

   Spotkania grupy 1x tygodniu

   środa godz. 17.00 (nabór do grupy ma charakter otwarty)

   2. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich (TAZA) - trzydniowy

   3. Minimum jeden mityng AA tygodniowo

   4. Konsultacje indywidualne


   III ETAP - 10 miesięcy

   1. Grupa pogłębionej pracy nad mechanizmami choroby

   Spotkania grupy 1x tygodniu

   środa godz. 17.00 (grupa ma charakter zamknięty - nabór na zajęcia odbywa się we wrześniu każdego roku)

   2. "Maratony" terapeutyczne (wyjazdowe sesje weekendowe, trzydniowe).

   3. Konsultacje indywidualne z terapeutą i praca wg indywidualnych zadań.

 

 

gdy Twoje lub czyjeś picie
stało się dla Ciebie problemem...
pomagamy życzliwie, bezpłatnie, dyskretnie.